Już po raz kolejny uczniowie ze szkół podstawowych położonych w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego mogą wziąć udział w polsko-węgierskim Projekcie edukacyjnym pn. „Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”. Jego uczestnicy, razem ze swoim węgierskimi kolegami dowiedzą się, jak na co dzień funkcjonuje park narodowy i czy warto mieć go w swoim sąsiedztwie.  

Woliński Park Narodowy wspólnie z Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park) zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” w roku szkolnym 2020/21. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2018 roku.

Celem Projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej młodzieży, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności. W ramach „Klubu Przyjaciół Parków Narodowych” odbędzie się m.in. 3. edycja konkursu pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”, podczas którego uczniowie przystąpią m.in. do sprawdzianu wiedzy nt. fauny i flory oraz szeregu innych aktywności, których celem będzie poszerzanie ich wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym oraz parku partnerskim. 

– Projekt, który realizujemy jednocześnie po stronie polskiej – w Wolińskim Parku Narodowym, jak i po stronie węgierskiej – w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej, cieszy się rosnącą popularnością wśród młodzieży. To zasługa ciekawych zadań związanych z odkrywaniem lokalnej przyrody, przed jakimi stają uczniowie, ale także bliskiej współpracy z edukatorami z parków narodowych, którzy pokazują uczniom tajniki swojej codziennej pracy. Cieszymy się, że dwie dotychczasowe edycje konkursu spotkały się z tak dużym odzewem i zaangażowaniem młodzieży. Głęboko wierzymy, że przełoży się to na kontynuację ich działań na rzecz swoich parków narodowych po zakończeniu projektu – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe zlokalizowane w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu. Jest on skierowany do uczniów klas VI – VII. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę trzyosobowych zespołów.  Rekrutacja trwa do 13 listopada 2020 roku. 

Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów, jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny w parku węgierskim oraz 7-dniowy pobyt w Wolińskim Parku Narodowym. Dodatkowo, sześć szkół, z których uczniowie uzyskają najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzyma nagrody rzeczowe do wysokości 1 500 zł związane z realizacją edukacji przyrodniczej w szkole.