Choć przepisy przewidujące surowe kary za fałszowanie wskazań liczników obowiązują od maja tego roku, to dopiero od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać akty wykonawcze.

By walczyć z plagą cofania wskazań drogomierzy, wprowadzono kary za ten proceder w wysokości od trzech miesięcy do 5 lat więzienia. Taka sankcja grozi zarówno właścicielowi pojazdu, który zleci cofnięcie licznika, jak i mechanikowi, który się tego podejmie. Przepisy zakazują też wymiany drogomierzy. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku awarii urządzenia albo gdy uszkodzeniu uległa część nierozerwalnie z nim związana.

Ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny przewiduje również, że przy każdej kontroli policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą mogły spisywać aktualny stan licznika kontrolowanego samochodu. Te dane trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W ten sposób można będzie porównywać kolejne odczyty i łatwiej wykrywać oszustów.

Do ewidencji trafią też informacje ze stacji kontroli pojazdów o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę. Do tej pory stacje przekazywały do ewidencji  jedynie stan licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów.