Przebudowa drogi Recław – Laska, termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, inwestycje drogowe w tym modernizacja mostu w Jatkach oraz remont dróg prowadzony wspólnie z gminą w centrum Kamienia Pomorskiego – to tylko kilka z założeń jakie na przyszły rok stawia sobie starosta Józef Malec w 2021 roku.

– COVID nie wpłynął znacząca na Powiat Kamieński. Może poza uspokojeniem prac urzędu czy lekkim inwestycyjnym przesunięciem niektórych terminów. Oczywiście ograniczyliśmy dostęp bezpośredni do urzędu poprzez system umawiania się elektronicznego. Zmniejszyła się liczba petentów, przed urzędem nie ma kolejek, nie ma skarg aby coś było źle prowadzone. To pozwolił nam myśleć o tym co przed nami w 2021 roku. Myślę, że będzie to rok lepszy niż ten, przede wszystkim przez zapowiadane centralnie pieniądze na inwestycje. Mamy w perspektywie Fundusz Rządowy, Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Dróg Samorządowych – zaznacza starosta Józef Malec.

O jakich konkretnie zamierzeniach mowa? W perspektywie jest czekająca przebudowa drogi Recław – Laska, termomodernizacja szkoły im. Stanisława Staszica, przebudowa mostu w Jatkach, modernizacja wspólnie z gminą ulicy Basztowej i Placu Katedralnego. – Dzięki współpracy z Gminą Kamień Pomorski jest szansa na przywrócenie dawnego blasku centralnym ulicom Kamienia Pomorskiego – dodaje Józef Malec.

Do dokończenia pozostaje także modernizacja budynku szkoły w Benicach.C