Dzięki systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy LGD „Partnerstwo w rozwoju” do mieszkańców powiatu kamieńskiego trafi kwota ponad 2 milionów złotych!
Na podstawie szczegółowej analizy i oceny wszystkich złożonych dokumentów zatwierdzono 21 wniosków do dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 4 wnioski w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
Tak duża ilość wniosków w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej to efekt ciężkiej pracy zespołu LGD w Wolinie. Pracownicy biura  – Pani Marzena Mróz, Pan Maciej Klim oraz kierownik Biura Pani Dorota Bursa, prowadzili intensywne działania doradcze i promocyjne, aby zachęcić mieszkańców powiatu do skorzystania z dofinansowania. W każdej gminie powiatu kamieńskiego przeprowadzono spotkania informacyjne, szkolenia z zakresu sporządzania wniosków oraz biznesplanu. Na bieżąco udzielano również indywidualnych konsultacji.
9 grudnia 2019 r. Rada LGD „Partnerstwo w rozwoju” oceniła wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły w dniach od 3 do 22 października 2019 r. do działającego w Wolinie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”. Ostatnią fazą procedury jest końcowa weryfikacja dokumentacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Wnioski zostały już przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, a podpisanie umów o dofinansowanie oraz rozpoczęcie wypłacania środków beneficjentom nastąpi wiosną 2020 r.
Tak wysoka skuteczność działania nie byłaby możliwa bez sprawnej pracy zarządu LGD „Partnerstwo w rozwoju” z panią prezes Karoliną Cackowską na czele oraz zaangażowaniu i wsparciu wszystkich członków Rady LGD.
Szczegółowe informacje na temat działalności LGD „Partnerstwo w rozwoju” oraz rozstrzygniętych naborach dostępne są na stronach internetowych