Przez cały wrzesień br. trwały badania turystyczne realizowane w ramach zadań promocyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Celem ich było poznanie opinii turystów o Międzyzdrojach oraz określenie celów i kierunków promocji turystycznej na kolejne 4 lata. Forma badań obejmowała ankietę z przygotowanymi  10-cioma pytaniami w konwencji otwartej i zamkniętej. Pytania dotyczyły pobytu turysty w Gminie Międzyzdroje oraz jego pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń. Badania prowadzone były w formie ankiety elektronicznej oraz stacjonarnej, na terenie Gminy Międzyzdroje, w języku polskim i niemieckim. Łącznie w ankiecie udział wzięło 671 osób, w tym: w systemie elektronicznym 351 osób i stacjonarnie 262 osoby. Podsumowanie ankiet przeprowadzono odrębnie na podstawie analizy uzyskanych wyników z ankiety stacjonarnej i  elektronicznej. 

Po przeprowadzonej analizie okazało się, że w części prowadzonych badań w formie elektronicznej i stacjonarnej widoczne były podobieństwa, ale i  różnice. Podobnie wypowiedzieli się ankietowani w kwestiach długości pobytu, celu przyjazdu czy skojarzeń z Międzyzdrojami. Różnice dotyczyły szczególnie wieku ankietowanych oraz rodzaju ich zakwaterowania. 

Analiza wyników ankiety elektronicznej wskazała, że najwięcej ankietowanych 33% to osoby w wieku 31 – 40 lat, których celem był wypoczynek rodzinny,  od 2 do 5 dni (28%), latem – najchętniej w sierpniu. Ankietowani przyjeżdżali własnym środkiem transportu – samochodem (72%) i na nocleg wybierali kwaterę prywatną (36%). 

Najwięcej osób wśród ankietowanych stacjonarnie to seniorzy w wieku powyżej 61 lat (35%), których celem była turystyka wypoczynkowa i wypoczynek rodzinny (po 36%). Długość  pobytu od 2 do 5 dni (38%) we wrześniu. Ankietowani przyjeżdżali własnym środkiem transportu – samochodem ( 68%) i na nocleg wybierali najchętniej pobyt w hotelu (40%). 

Z czym kojarzą się Międzyzdroje? Wśród ankietowanych najczęściej wymieniane były: molo, plaża, wypoczynek, Aleja Gwiazd, wakacje, piękna przyroda i krajobrazy. Negatywne spostrzeżenia z pobytu w naszej gminie to głównie brak miejsc parkingowych.          Szczegółowe wyniki z przeprowadzonych badań można przeanalizować na stronie www.miedzyzdroje.pl/strefa turysty/ promocja/ analizy i statystyki. 

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje