Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim oraz kamieńskim”. Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, poprzez podjęcie działań służących wsparciu profilaktyki raka jelita grubego.

Szpital planuje przeprowadzenie badań przesiewowych raka jelita grubego dla 523 osób  oraz przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego dla 872 osób z obszaru powiatów gryfickiego i kamieńskiego, zakup 2 videokolonoskopów i myjni do endoskopów.

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla:

  1. osób w wieku 50- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
  2. osób w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego 1-go stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. osób w wieku 25- 65 lat, z potwierdzonym obciążeniem genetycznym HNPCC lub FAP.

Bezpłatny preparat do przygotowania do badania kolonoskopowego do odbioru po zaplanowaniu badania. Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2020 – grudzień 2022. Rejestracja w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach tel. 91-384-20-61 w.440 (I piętro budynku szpitala) po wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych dostępnych w pracowni lub na stronie www.medicam.pl.