Gmina Golczewo aktywnie uczestniczy w akcjach mających na celu bezpieczne usuwanie azbestu. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się usunąć aż 51 ton wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości. Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo popularne. Są  materiałem niepalnym, elastycznym i dobrze izolującym.

Dziś wiadomo, że azbest jest silnie rakotwórczy. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się już ponad 100 lat temu. Badania potwierdziły szkodliwy wpływ na organizm człowieka. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golczewo w 2019 roku” polegało na działaniach kompleksowych: demontaż, opakowanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Golczewo.

Gmina Golczewo informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golczewo, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

UM w Golczewie