Arcybiskup Andrzej Dzięga kieruje do parafii diecezji szczecińsko – kamieńskich list. Apeluje w nim o modlitwę przebłagalną oraz prośbę o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. W dokumencie odnajdujemy podziękowanie dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz apel o tworzenie Kościelnej Straży Porządkowej która ma ochraniać świątynie, kapłanów i dzieło Boże.

Dokument trafił do parafii w archidiecezji dwa dni po tym, jak wzburzone zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego forsowanego m.in. przez Kościół szczecinianki demonstrowały przed siedzibą kurii, a także przed willą w której mieszka arcybiskup Dzięga.

„Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od 28 października do 8 listopada”

(…)

Dziękujemy Bogu za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia, którzy przez wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia. Błagamy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci, a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana, na Krzyż Chrystusa lub figury świętych. Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom, z atakami fizycznymi włącznie.”

Arcybiskup zachęca też i gorąco popiera organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej, która będzie 'ochraniać świątynie, kapłanów i dzieło Boże”.