16 września był w polskiej historii Kamienia Pomorskiego 1945 roku dniem szczególnym. Tegoż dnia chrystusowiec ks. Henryk Kulikowski, późniejszy administrator naszej parafii, dokonał ponownego poświęcenia katedry kamieńskiej, która po ponad czterystu latach stała się ponownie katolicką świątynią.

Uroczystość ta została połączona z tradycyjnymi dożynkami. Na zamieszczonej fotografii nieznanego autorstwa, podarowanej naszemu Muzeum przez Pana Włodzimierza Ikerta, widzimy trybunę na stadionie (w tle tzw. grzybek) i przemawiającego pierwszego polskiego starostę kamieńskiego Władysława Jasińskiego.

W zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie zachowało się sprawozdanie z przebiegu dożynek, w którym czytamy:

„Po nabożeństwie zostały poświęcone wieńce i uformowany pochód ruszył na miejsce defilady przy ul. Armii Czerwonej [ob. Dziwnowskiej – MHZK], gdzie ustawiona została przybrana flagami i godłem państwowym trybuna. Miejsce na trybunie zajęli przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych. Sprężystym krokiem przedefilowały kompanie wojska […]. Za wojskiem w narodowych strojach przedefilowała malownicza grupa – delegacja miasta Kamień, za nią delegacje gminne, dziewczęta w wiejskich strojach, wieśniacy z sumiastymi wąsami i twardym spojrzeniem. Dalej około sześćdziesięcioro dzieci czynnej już szkoły w Kamieniu z dwoma wieńcami i biało-czerwonymi chorągiewkami. Na końcu twardym roboczym krokiem przedefilowały delegacje: PPR [Polskiej Partii Robotniczej – MHZK] i PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej – MHZK] z przepaskami partyjnymi na ramionach oraz Milicja Obywatelska. Nieliczna jeszcze ludność w Kamieniu rzęsiście oklaskiwała defilujących. Delegacje cywilne odmaszerowały na stadion, gdzie formując się wokół trybuny oczekiwały na Starostę i Wojsko. U wejścia na stadion ustawiona została brama triumfalna udekorowana flagami narodowymi, godłem i portretami. Na stadionie tuz przy potężnym maszcie z wielką biało-czerwoną flagą stanęła duża scena, ozdobiona godłem państwa, portretami i flagami. U góry widniał wielki napis: „PLON NIESIEMY DEMOKRATYCZNEJ POLSCE”.

Na trasie pochodu i na stadionie rozwieszone były zdania i sentencje wicepremiera Gomułki. O godz. 12 przybyło na stadion wojsko z wieńcem i orkiestrą oraz Starosta Ob. Jasiński i Pułkownik Bielasz [dowódcza stacjonującego w Kamieniu 39 Pułku Piechoty- MHZK]. Delegacja z pułku wręczyła wieniec Staroście, składając mu meldunek o akcji żniwnej. Następnie młodzież szkolna ofiarowała dwa wieńce, a niektóre delegacje gminne przy ofiarowaniu wieńców wystąpiły wystąpiły z tradycyjnymi piosenkami ludowymi. Na koniec złożyła wieniec Polska Partia Robotnicza i Milicja Obywatelska. Po przyjęciu wieńców Starosta wygłosił przemówienie dziękując za wydatny udział w Dożynkach i wzywając do pracy usilnej przy zasiewach, aby w przyszłym roku zebrać lepszy plon.

Następnie w imieniu Partii Politycznych głos zabrał Ob. [Czesław – MHZK] Borski [I sekretarz Komitetu Powiatowego PPR], który w przemówieniu wykazał różnice między dożynkami przed wrześniem 39 r. a obecnymi i nawiązał do pierwszej rocznicy wydania Dekretu o reformie rolnej, wykazując wartość i znaczenie tej reformy w gospodarczym życiu Polski. Wzniesiono okrzyki na cześć Krajowej Rady Narodowej, prezydenta KRN Bieruta oraz Demokratycznej Odrodzonej Polski. Następnie Ob. Starosta wręczył dyplomy najbardziej zasłużonym żniwiarzom. Na zakończenie odegrała orkiestra hymn państwowy oraz wszyscy zebrani odegrali Rotę. Razem z delegacjami i Wojskiem było około 1000 osób, nastrój bardzo miły i podniosły”.

Źródło:

MHZK