020-DSCF3082

W rocznicę zdobycia Golczewa, w dniu 6 marca br. w podgolczewskim lesie, w pobliżu miejscowości Sosnowice odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 70 lat. 5 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Polskiego dokonali szturmu na niemieckie oddziały stacjonujące na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych walk zdobyte zostało Golczewo.

022-DSCF3084

W rocznicowej uroczystości na Cmentarzu Jeńców Wojennych byłego obozu Heinrichshof udział wzięły władze samorządowe gminy Golczewo i powiatu kamieńskiego, kompania honorowa Garnizonu Dziwnów, Radni Rady Miejskiej w Golczewie, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna oraz miejscowe społeczeństwo.

040-DSCF3102

Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod pomnikiem i symbolicznymi grobami jeńców złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

055-DSCF3117

Po uroczystościach na cmentarzu, zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Tutaj dla wszystkich, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotowano krótki występ uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz prezentację pt. „Golczewo na starych fotografiach i widokówkach”.

083-DSCF3145

Pod koniec 1941 roku w lesie pod Golczewem Niemcy utworzyli obóz Heinrichshof, w którym przetrzymywano radzieckich jeńców. Pracowali oni w fabryce amunicji działającej do wyzwolenia w 1945 roku.

110-DSCF3172

W późniejszym okresie do obozu trafili robotnicy przymusowi różnych narodowości m.in. Białorusini, Francuzi, Holendrzy, Jugosłowianie, Ukraińcy, Włosi i Polacy. Większość z nich zmarła na tyfus lub zaginęła w nieznanych okolicznościach. W wyniku prowadzonych ostatnio prac badawczych na cmentarzu w Sosnowicach zidentyfikowano głównie groby jeńców radzieckich. Co się stało z pozostałymi osobami? Nie wiadomo. Może już wkrótce pojawią się nowe dokumenty wyjaśniające zagadkę obozu Heinrichshof.

115-DSCF3177

W 1946 roku miejscowość Heinrichshof przemianowana została na Sosnowice.

UM w Golczewie