Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany w przepisach dotyczących segregowania odpadów. Zmiany mają być korzystniejsze dla gmin i mają umożliwić obniżenie opłat dla mieszkańców. Będą za to dodatkowe kary za zaśmiecenie miejsc publicznych, nawet do pięciu tysięcy złotych.

Resort zapowiada między innymi wprowadzenie korzystniejszych dla gmin zasad obliczania poziomu recyklingu, zmianę stawki dla nieruchomości niezamieszkanych, czy możliwość indywidualnego rozliczania się przez mieszkańców bloków.

Gminy będą też mogły zmniejszyć liczbę odbieranych frakcji – z pięciu do trzech, jeżeli będą je potem segregować. Wtedy ministerstwo rozpatrzy, czy są możliwości organizacyjno-techniczne, aby frakcje, które idą dalej do recyklingu, czyli papier, szkło, worki, były np. zbierane w jedno – mówi wiceminister Jacek Ozdoba.

Innym źródłem oszczędności ma być samodzielne kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Dodatkowe propozycje będą zakładać wzrost kar za zaśmiecanie miejsc publicznych do 5 tys. zł, a także do 8 lat więzienia za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Zmiany miałyby wejść w życie jesienią, po przyjęciu przez Radę Ministrów i uchwaleniu przez parlament.