Informuję, że wnioski kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły są przyjmowane poprzez mail do 16.06.2020 r. Badania przydatności kandydatów odbędą się w dniu 17.06.2020 r. Ogłoszenie o formie i godzinach przeprowadzenia badań zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie późniejszym.

Zapraszam rodziców  do nauki dzieci w naszej szkole i do składania wniosku, do którego link znajduje się na stronie internetowej szkoły (www.psmkamienpomorski.jimdo.com) w zakładce „Rekrutacja na rok szk. 2020/2021” oraz przesłanie wypełnionego na adres poczty szkoły: psmkamienpomorski@wp.pl

O przyjęcie do szkoły może się ubiegać kandydat, który:

  • do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat  albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy ( uczęszczał do przedszkola) oraz nie więcej niż 10 lat, 
  • do klasy pierwszej cyklu czteroletniego  może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

BADANIE PRZYDATNOŚCI POLEGA NA : sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. https://youtu.be/nJp2QVnLh2Q

Jolanta Przybycień
Dyrektor PSM I st.
W Kamieniu Pomorskim