Gmina Kamień Pomorski szykuje się do wypłaty środków za błędną decyzję urzędników potwierdzoną przez Radę Miejską w 2012 roku. W trakcie najbliższej sesji, radni podejmą decyzję w sprawie przeznaczenia 1,5 mln złotych na poczet odszkodowania dla jednego z mieszkańców Wrzosowa. Podatnicy zapłacą także 32 tys. złotych odsetek z tytułu postępowania sądowego.

1,5 mln złotych to jedna z części wypłacanych środków. Urzędnicy nie podają dokładnej sumy, ale łącznie może chodzić nawet o 5 mln złotych. Sprawa sięga 2012 roku. Wtedy to Rada Miejska zatwierdziła zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym posunięciem, jeden z Mieszkańców zażądał od gminy odszkodowania.

W 2015 roku, mężczyźnie wypłacono 783.452 złotych.