Urodzeni w 1953 roku tylko do poniedziałku mogą złożyć wniosek o powiększenie emerytury. Osoby z tego rocznika mogą jednorazowo dostać do ręki średnio prawie 13 tys. złotych oraz powiększyć swoje miesięczne świadczenie o 200 zł

Pieniądze zostaną przyznane tym osobom za nieuczciwe potraktowanie przez państwo. Problem dotyczy osób z rocznika 1953, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem. Kapitał emerytalny pomniejszono im o te pobrane wcześniejsze emerytury. Kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że było to bezprawne. Parlament uchwalił więc ustawę naprawiającą krzywdy tych osób.

W najbliższy poniedziałek poszkodowanym urodzonym w 1953 r. upływa termin na złożenie wniosku o odzyskanie pieniędzy. Trzeba to zrobić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W sumie dotyczy to 74 tys. osób.

Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia – mówi rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Osoba nadal pobierająca wcześniejszą emeryturę i niemająca jeszcze przyznanej emerytury powszechnej może złożyć o nią wniosek do ZUS-u. Z informacji ZUS wynika, że do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Z kolei osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi nic robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 r. i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie.