To będzie blisko 13 kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej. Połączy on Łubczewo, Recław i Wolin. Wykonawcy mogą składać oferty na budowę kolejnych odcinków rowerowej Trasy wokół Zalewu Szczecińskiego do 7 stycznia. 

Projektowany odcinek jest kontynuacją inwestycji oddanej w tym roku do użytkowania. Oznakowane odcinki biegnące z Międzyzdrojów kończą się dziś za Wapnicą. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego biegnie tu przez las zarządzany przez Nadleśnictwo Międzyzdroje. W połowie drogi między Wapnicą, a DK3 trasa skręca w prawo. Tu rozpoczyna się pierwszy z odcinków, który wejdzie do realizacji.

Na dotychczasowej drodze gruntowej powstanie droga rowerowa z nawierzchnią z kruszywa. Jej szerokość wahać się będzie od 3 do 3,5 m. Dalej drogę rowerową wytyczono po istniejącej drodze z płyt betonowych. Część z nich zostanie rozebrana, a część oczyszczona i wyregulowana. Przed samym Wolinem powstanie 338-metrowy odcinek z nawierzchnią bitumiczną. Kolejny odcinek zlokalizowany jest w obrębie węzła drogowego DK3 z DW nr 111.

Termin wykonania robót budowlanych: 30 wrzesień 2021r.