Burmistrz Golczewa ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Wysokiej Kamieńskiej.  Teren ten przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej jednorodzinnej z zielenią towarzysząca. Działki wyposażone zostały w dostęp do wody i energii elektrycznej.

Atrakcyjna lokalizacja oferowanych nieruchomości tuż przy samym lesie oraz zbiornik wodny, który powstaje na skraju sprzedawanych nieruchomości, zaowocuje w niedługim czasie pięknym terenem rekreacyjnym z akwenem wodnym. Działki o regularnych kształtach z łatwym dostępem do drogi w całości tworzą kompleks, który w niedługiej przyszłości będzie idealnym miejscem do  wypoczynku i turystycznych wycieczek. Pierwsze domy już są w trakcie budowy, a kilka kolejnych projektów rusza na wiosnę. Biorąc pod uwagę rosnące ceny sprzedaży nieruchomości w tym okręgu śmiało można stwierdzić, że jest to świetna inwestycja.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, z tytułem „działka nr …….” w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeśli wpłacą wadium w określonej wysokości w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna okazać się dowodem osobistym i dowodem wpłaty. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży uczestnika, który wygra przetarg, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 30 dni od dnia 20 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 oraz umieszczenie na naszej stronie internetowej: www.bip.golczewo.pl.

Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Golczewie (pokój 17) lub telefonicznie pod nr tel. 91 3225139. Burmistrz Golczewa zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA