11 z 33 wiatraków mających powstać na terenie gminy Świerzno już góruje nad horyzontem w Gostyniu. Pomiędzy Sulikowem a Gostyniem trwają ostatnie prace związane z inwestycją realizowaną przez firmę PGE. 

Z każdym dniem Gminie Świerzno coraz bliżej do stania się kolejnym beneficjentem energii wiatrowej.Łącznie na terenie gminy powstają 33 wiatraki. W ramach inwestycji, oprócz powstania samych wiatraków i wpływów finansowych do budżetu, inwestor zobowiązał się do wykonania dróg polnych oraz asfaltowych.

Turbiny pojawiły się w gminie na początku sierpnia ub. roku. Po zakończeniu prac związanych z ich budową, firma PGE wykona drogę do Starzy, drogę asfaltową od skrzyżowania w Stuchowie aż do wjazdu do Wioski.

To będzie ogromny zastrzyk finansowy i inwestycyjny dla maleńkiej gminy Świerzno. Kiedy wszystko zostanie zrealizowane na terenach należących do samorządu, gmina otrzyma blisko 2,5 mln złotych corocznego wpływu z tytułu podatku.