DSC_0108

13 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech samorządów tj. Gmin: Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Świnoujście w zakresie wspólnej inwestycji pn. Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin. W spotkaniu uczestniczył  m.in. Pan Jacek Chrzanowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ostatnich latach prowadzono prace projektowe i dokumentacyjne, o których informowaliśmy wcześniej, wykonano m.in. otwory rozpoznawcze i obserwacyjne, zatwierdzono zasoby. W końcu przyszedł czas na koncepcję oraz realizację inwestycji, która łącznie warta jest ponad 70 mln zł.

Przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o. Pan Roman Adamczak oraz Pan Łukasz Rak poinformowali, że przedmiotem analiz było zapewnienie czterem gminom zlokalizowanym na obszarze Wyspy Wolin oraz Wyspy Uznam,  dostępu do dodatkowych źródeł wody pitnej dobrej jakości w łącznej ilości 600 m3/h (po 150 m3/h dla każdej z Gmin).

Wyniki analizy wskazały, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem organizacji sytemu zaopatrzenia w wodę gmin zajmujących obszar wyspy Wolin i wyspy Uznam jest wariant polegający na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Kołczewie, wykorzystując ujęcie wody w Kołczewku na potrzeby Gminy Dziwnów (150 m3/h) oraz Gminy Wolin (50 m3/h), a także na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Dargobądzu, wykorzystującej ujęcie wody w Kodrąbku o wydajności 400 m3/h, zaopatrującej w wodę uzdatnioną Gminę Międzyzdroje i Miasto Świnoujście (po 150 m3/h) oraz Gminę Wolin (100 m3/h).

foto2

Z uwagi na wartość projektu i potrzeby poszczególnych gmin, inwestycje podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1 obejmuje:

 1. Budowę ujęcia wody w Kołczewku (6 pomp głębinowych w studniach wierconych z obudowami ogrzewanymi typu Lange)
 2. Budowę rurociągów wody surowej DN150-DN250 L=3,0 km
 3. Budowę SUW Kołczewo o wydajności 200 m3/h
 4. Budowę rurociągów wody uzdatnionej Q=200 m3/h DN250 L=6,5 km

Łączna długość rurociągów wody surowej i uzdatnionej dla Zadania 1 wyniesie 9,5 km, w tym 3,0 km rurociągów wody surowej i 6,5 km rurociągów wody uzdatnionej.

Zadanie 2 obejmuje:

 1. Budowę ujęcia wody w Kodrąbku (13 pomp głębinowych w studniach wierconych z obudowami ogrzewanymi typu Lange)
 2. Budowę rurociągów wody surowej Q=200 m3/h DN150-DN350 L=6,5 km
 3. Budowę SUW Dargobądz o wydajności 400 m3/h
 4. Budowę rurociągów wody uzdatnionej:
 • Odcinek SUW Dargobądz – do odgałęzienia na Międzyzdroje – DN350 L=7,5 km
 • Odcinek odgałęzienie na Międzyzdroje do zbiorników w Międzyzdrojach – DN250 L= 2,5 km
 • Odcinek odgałęzienie do zbiorników w Świnoujściu DN250 L=15,5 km

Łączna długość rurociągów wody surowej i uzdatnionej dla Zadania 2 wyniesie 32,0 km, w tym 6,5 km rurociągów wody surowej i 25,5 km rurociągów wody uzdatnionej.

Pan Jacek Chrzanowski – Prezes WFOŚiGW poinformował, że inwestycja może liczyć na wsparcie Funduszu, co jest ogromnie istotne z punktu widzenia samorządów. Przedstawił możliwości w zakresie pozyskania środków z POIiŚ 2014-2020, czy RPO WZ 2014-2020 jednakże z uwagi na brak zadań z zakresu gospodarki ściekowej, które powinny stanowić przewagę w zakresie projektu, najbardziej prawdopodobnym będzie uzyskanie preferencyjnej pożyczki  z WFOŚiGW do 100%  kosztów kwalifikowanych, w części umarzalnej, na poziomie 2%.

W najbliższym czasie odbędą się spotkania z Radami Miejskimi, które zdecydują o losie inwestycji. Należy podkreślić, że jest to ogromne przedsięwzięcie zarówno finansowo, organizacyjnie jak również technicznie. Niemniej jest to inwestycja niezbędna z uwagi na uzupełnienie niedoborów wody szczególnie w okresie  sezonu w gminach o natężonym ruchu turystycznym, ale również jak w przypadku Gminy Wolin, mających na celu doprowadzenie wody do mieszkańców, czy też poprawę obecnej jakości wody.

Związek Gmin Wyspy Wolin