IMG_2581

W niedzielę 15 maja 2016 r. doniosły Jubileusz 90. urodzin obchodziła Pani Krystyna Gierszewska-Dubik z Wolina. Z tej okazji burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wraz z kierownikiem referatu Spraw Obywatelskich Pawłem Banaszkiewiczem wzięli udział w spotkaniu urodzinowym Jubilatki.

Pani Krystyna przyjęła gości w towarzystwie licznie przybyłej na urodzinową uroczystość rodziny. Eugeniusz Jasiewicz składając w imieniu własnym, władz samorządowych  i mieszkańców Gminy gratulacje Pani Krystynie wręczył kwiaty i drobny upominek oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Przy kawie i urodzinowym torcie dostojna Jubilatka wraz z rodziną wspominała swoje doświadczenia życiowe. Na okoliczność Jubileuszu wolińskiej poetki pan Władysław Justyn Łabuńko przygotował wiersz opisujący losy pani Krystyny.

Pani Krystyna Gierszewska-Dubik urodziła się w Szczuczynie Nowogródzkim. Liceum Pedagogiczne ukończyła we Włocławku. Pracowała jako wychowawczyni Domu Dziecka w Jaworznie Śląskim. Przewędrowała szmat drogi zanim w roku 1950 osiedliła się w Międzyzdrojach, gdzie pracowała jako kasjerka Dyrekcji Funduszu Wczasów Pracowniczych, następnie była kierowniczką Domów Wczasowych. W Międzyzdrojach mieszkała do roku 1959. W tym samym roku debiutowała w konkursie ogłoszonym przez Radiostację Lilie na temat: „Jak wyobrażam sobie pobyt w Paryżu”. W Świnoujściu zamieszkała od roku 1959 do 1992, gdzie należała do Klubu Literackiego „Na Wyspie”, biorąc udział w wielu biesiadach, konkursach literackich. Zbierając od czasu do czasu nie tylko wyróżnienia, ale i nagrody. W roku 1986 otrzymała IV nagrodę od prezydenta Suwałk za pracę: „Ocalić od zapomnienia”, oraz II nagrodę czasopisma „Gospodyni” za „Nasz dom”, której fragment opublikowano. Jest również kilkakrotną laureatką konkursów ogłaszanych przez Klub Literacki „Na Wyspie”. Od roku 1992 zamieszkała w Wolinie. Nie zerwała jednak kontaktu z Klubem Literackim w Świnoujściu. W roku 1995 otrzymała II nagrodę za pracę „Dzieje rodzin Szczecińskich”. W 1996 otrzymała nagrodę specjalną w dziale pamiątkarskim za wspomnienia pt. „Dzieciństwo, Młodość”. W 1996 otrzymała też II miejsce w Prezentacjach Artystycznych Robotników w Szczecinie w turnieju jednego wiersza. W roku 1999 dostała wyróżnienie za pracę ogłoszoną przez Krajowe Bractwo Literackie z siedzibą w Koszalinie pt. „Kukułcze Gniazda” z propozycją wydania tej pracy pod w/w patronatem. Ponownie zadebiutowała tomikiem wierszy „Zapomniane wiersze”, wydanych przez Wydawnictwo Księży Pijarów w Krakowie w roku 1993. Po czterech latach wydała kolejny tomik „Powrót do Nostalgii” – 1997 r. Trzeci tomik ukazał się w lutym roku 2000. Pani Krystyna na ile miała wyjątkowo trudne, burzliwe życie, na tyle starość okazała się spokojna i pogodna. Przyznaje, że polubiła w końcu swoją samotność, spokój i ciszę. Jak mówi: „Trwa, dopóki się nie wypali, nie wypisz”.

Warto dodać, że Pani Krystyna Gierszewska-Dubik została uhonorowana przez Radę Miejską w Wolinie poprzez przyznanie tytułu „honorowego obywatela Gminy Wolin”. Drogiej Jubilatce życzymy co najmniej 150 lat! Poniżej zamieszczamy wiersz okolicznościowy autorstwa pana Władysława Justyna Łabuńko.

UM w Wolinie