Usługa „Zwrot nadpłaty PIT” umożliwia sprawdzenie stanu realizacji zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać: PESEL/NIP – numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu, kwotę przychodu za 2017 rok – wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Dla zeznań złożonych: indywidualnie to kwota przychodu podatnika, wspólnie z małżonkiem to kwota przychodu podatnika, a jeśli nie występuje to kwota przychodu małżonka. Jest to kwota wykazana z zeznaniu podatkowym za rok 2017 w pozycji:

– PIT-28(19, 20) – poz. 45
– PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90, 141
– PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18
– PIT-37(23, 24) – poz. 64, 95

Jeśli wprowadzone dane są poprawne i w aplikacji jest dostępna informacja o złożonym zeznaniu podatkowym otrzymasz jedną
z informacji: zrealizowano co oznacza, że wskazany etap realizacji zwrotu nadpłaty został w urzędzie zrealizowany albo w trakcie realizacji
co oznacza, że proces zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym jeszcze trwa.

Gdy podane dane są niepoprawne lub w aplikacji brak informacji o zeznaniu podatkowym, zwracany jest komunikat: Podano błędne dane lub brak informacji o zeznaniu na dzień wyszukiwania. Uwaga: zeznanie podatkowe po złożeniu może być widoczne w aplikacji z kilkudniowym opóźnieniem. Zachęcamy do składania deklaracji drogą elektroniczną!

W sprawach indywidualnych należy kontaktować się z właściwym urzędem skarbowym. Usługa „Zwrot nadpłaty PIT” została udostępniona na stronie Portalu Podatkowego oraz Izby Administracji w Szczecinie.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej