Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie poszukuje chętnych do prowadzenia szaletów miejskich w Dziwnowie, Dziwnówku i Międzywodziu. Przyszły dzierżawca będzie zarządzał szaletami przez okres trzech lat – do 15 września 2019 roku. 

Szalety zlokalizowane są w Dziwnówku przy ulicach Kamieńskiej i 1-go Maja, w Dziwnowie przy ul. Przymorze, Szosowej i Kościelnej oraz w Międzywodziu przy ul. Morskiej i Westerplatte. Oferty od potencjalnych dzierżawców powinny zawierać adres szaletu, którego ona dotyczy, wysokość czynszu za jeden rok dzierżawy netto, dokładny adres oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami dzierżawy i stanie technicznym obiektów, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec ZWIK Sp. z.o.o Dziwnów.

Do przyszłego dzierżawcy będzie należało pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją szaletów, tj. zakup środków czystości, papieru toaletowego, środków dezynfekujących oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużytej wody, kanalizacji i wywozu nieczystości stałych przez czas trwania dzierżawy. Dzierżawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich napraw w okresie trwania dzierżawy oraz do zabezpieczenia szaletu w okresie zimowym. Szalety muszą być otwarte – w okresie 15.06 – 1.09 oraz weekend majowy od 9 do 22.

Dzierżawca musi przestrzegać wszelkie przepisy sanitarno-higieniczne dotyczące podmiotu dzierżawy, w tym utrzymanie porządku w szaletach i wokół szaletów. Nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczących godzin otwarcia będzie obciążone karą umowną 100 złotych za każdy dzień – napisał w ogłoszeniu Sebastian Mamzer, z dziwnowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.