DSC00988

Kilkanaście mniejszych lub większych inwestycji, nieustanne modernizowanie posiadanego – wiekowego już sprzętu a wszystko w celu poprawienia jakości usług świadczonych na rzecz Mieszkańców. Co w minionym roku działo się w spółce? Poprosiliśmy o krótkie podsumowanie mijającego roku prezes międzyzdrojskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, panią Grażynę Ingielewicz. 

Największe znaczenie dla działalności Spółki w roku 2015 miały podjęte działania związane poprawą jakości usług w zakresie funkcjonowania ujęcia wody, założenie urządzeń we wszystkich studniach do pomiaru lustra wody, zleceniu wykonania renowacji studni, które do tej pory były wyłączone z eksploatacji, zakupieniu do wszystkich studni zapasowych pomp. W ten sposób zostało zminimalizowane ryzyko skutków awarii, możemy zapewnić ciągłość dostawy wody nawet jeśli któraś z pomp zostanie uszkodzona – podkreśla prezes ZWIK.

W przedsiębiorstwie pracuje ponad 100 różnych zestawów pompowych, utrzymanie ich w sprawności jest nie tylko wysoce kosztochłonne, ale również i pracochłonne.  Dla zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa został zmodernizowany także system kamer monitorujący ujęcie w Międzyzdrojach, zamontowanie systemu na ujęciu w Wapnicy, oraz na oczyszczalniach w Międzyzdrojach i w Wapnicy.

DSC00979

To jednak nie wszystko, prezes wymienia trzynaście innych inwestycji w tym m.in. montaż monitoringu do pomiaru lustra wody w ośmiu studniach głębinowych na ujęciu wody w Międzyzdrojach, przeprowadzenie renowacji dwóch studni głębinowych, montaż monitoringu na ujęciu wody w Wapnicy, modernizacja monitoringu na oczyszczalni w Wapnicy, modernizacja monitoringu na oczyszczalni w Międzyzdrojach, zakup obudowy do uszkodzonej dmuchawy na oczyszczalni w Międzyzdrojach, remont pompy na kanale Stary Zdrój, zakupiono elementy do naprawy krat w oczyszczalni ścieków w Wapnicy, wymieniono uszkodzone zasuwy w zbiorniku wody czystej w ujęciu wody Wapnica, wymieniono uszkodzone odgromniki w stacji transformatorowej w oczyszczalni w Wapnicy, wymieniono pompy oraz prowadnice w przepompowni wewnętrznej na terenie oczyszczalni Wapnica, wymieniono łożyska w silnikach dmuchaw D1i D3 na oczyszczalni Międzyzdroje, zainstalowano opomiarowanie hydrantów straży pożarnej Międzyzdroje, Lubin. – Obecnie wymieniamy ogrodzenie, nie tylko ze względów estetycznych, ale również jest to kolejny element mający wzmocnić bezpieczeństwo ujęcia wody – dodaje Ingielewicz.

Przed spółką niebawem najważniejsze wyzwanie – tj. kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja może pochłonąć nawet 50 mln złotych i będzie mieć strategiczne znaczenie dla miasta. Od jej powodzenia zależeć będzie nie tylko spełnienie rygorystycznych norm narzuconych przez Unię Europejską, ale także dalszy rozwój i rozbudowa miasta, gdyż wydajność obecnej oczyszczalni jest już na granicy.