1

1 marca w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wolinie odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za 2015 r.

W zebraniu uczestniczyli członkowie związku oraz osoby zaproszone: burmistrz Wolina Pan Eugeniusz Jasiewicz wraz z asystentem Jarosławem Niewinczanym oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego ze Szczecina Pan Jerzy Mędrek. Zebranie poprowadziła Przewodnicząca Związku Pani Bożena Marzec.

3

Po przywitaniu przybyłych gości oraz członków naszego związku, Przewodnicząca Związku przedstawiła sprawozdanie finansowe. Komisje Kulturalna, Socjalna oraz Rewizyjna przedstawiły sprawozdanie z działalności za 2015 r.

Burmistrz złożył wszystkim członkom Związku najserdeczniejsze podziękowania za ogromny wkład pracy oraz pełne zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne gminy Wolin w roku 2015. Dodał, że twórcza współpraca Związku z samorządem, stowarzyszeniami, uczestnictwo w gminnych uroczystościach świadczą o tym, że jesteśmy środowiskiem bardzo aktywnym i nastawionym na działanie. Pan Przewodniczący Oddziału Okręgowego ze Szczecina rozmawiał z członkami na temat współpracy z Urzędem Gminy oraz pomysłu założenia Rady Seniorów przy Radzie Miejskiej w Wolinie. Zebranie zakończyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Przewodnicząca podziękowała przybyłym na zebranie i życzyła wszystkim dużo zdrowia oraz zaprosiła wszystkie panie na „Dzień Kobiet”

4