W najbliższy piątek w Kamieniu Pomorskim radni dostosują sieć szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego przez rząd ustawą – Prawo oświatowe. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września dotychczasowa sześcioletnia podstawówka stanie się szkołą ośmioklasową.

Zgodnie z projektem uchwały, kamieńskie gimnazjum będzie wygaszane stopniowo. Zakończenie jego działalności nastąpi 30 listopada 2019 roku. Projekt został przygotowany po konsultacjach ze związkami zawodowymi, radnymi Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, dyrektorami szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjum, nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi. Granice szkół podstawowych zostaną utrzymane w dotychczasowej, sprawdzonej i powszechnie akceptowanej formie.

Od 1 września najwięcej dzieci – 416 będzie uczęszczać do 20 oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego pójdzie – 320 uczniów, którzy znajdą się w 16 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej w Jarszewie – 82 uczniów w 7 oddziałach oraz jednym oddziale przedszkolnym. We Wrzosowie będzie uczyć się 64 uczniów w 7 oddziałach oraz 2 oddziałach przedszkolnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2018 / 2019 w szkołach zlokalizowanych w mieście przybędą po 2 – 3 oddziały klas 7 i 8, zaś w szkołach zlokalizowanych na wsiach po jednym oddziale.