Od 1 sierpnia rodziny korzystające z rządowego programu Rodzina 500 plus będą mogły składać wnioski o dalsze wypłacanie świadczenia. Jeśli tego nie zrobią, stracą wsparcie. Samorządy już przygotowują się do wzmożonej pracy, ale są spokojne.

1 października rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dla wszystkich rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych, m.in. 500 plus. Oznacza to, że jeśli chcą dalej otrzymywać wsparcie muszą złożyć nowy wniosek. Ich przyjmowanie rusza 1 sierpnia i potrwa do końca września. Rodziny, które zrobią to jeszcze w czasie wakacji będą mogły liczyć na to, że pieniądze otrzymają na konto jeszcze w październiku. Jeśli zdecydują się złożyć wniosek we wrześniu, to powinny przygotować się na to, że wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 (z wyrównaniem za październik).

Warto pamiętać, że resort rodziny przygotował zmiany w dostępie do 500 plus. W piątek (7 lipca) Sejm przyjął bez poprawek ustawę, która wprowadza m.in. zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Jak tłumaczy Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, rząd chce w ten sposób „uszczelnić system” i ukrócić wyłudzanie świadczeń. Nie zmieni się z kolei ani wysokość świadczenia, ani próg dochodowy, od którego będzie można się o nie starać.

– Zmiany w programie „Rodzina 500 plus” dotyczą jedynie likwidacji niepożądanych zjawisk – uspokaja minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny zalicza do nich trzy sytuacje, z którymi urzędnicy mieli najczęściej do czynienia.

Mowa tu o przypadkach, w których pracownicy, aby ominąć kryterium dochodowe, rozwiązywali umowę o pracę i z tym samym pracodawcą podpisywali nowy dokument, ale na niższą kwotę. Dzięki temu mogli starać się o świadczenie także na pierwsze dziecko. Teraz resort rodziny chce ukrócić dopasowywanie dochodu do progu dochodowego. – Zastosujemy trzymiesięczne wyłączenie – mówi minister. Jak wyjaśnia, jeśli powrót do pracy u tego samego pracodawcy nastąpi przed upływem trzech miesięcy, nie będzie traktowany jako utrata dochodu.

Druga zmiana dotyczyć będzie rodzin, które żyją razem w związku partnerskim czy konkubinacie. Dochodziło do sytuacji, w których, by zmieścić się w progu dochodowym, deklarowały samotne wychowywanie dziecka. Resort rodziny chce wprowadzić wymóg ustalania alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Przy składaniu wniosku rodziny samotnie wychowujące dzieci będą musiały mieć dokumenty dotyczące alimentów. – Taki mechanizm skutecznie funkcjonuje w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych od 2005 roku – przypomniała minister Rafalska.

Kolejna nowość to weryfikacja prawa do świadczenia pod kątem miejsca zamieszkania. Jak wyjaśnia resort rodziny, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli osoba wnioskująca lub pobierająca je mieszka na terytorium Polski przez okres, w którym ma je otrzymywać. Jeśli gminy w tej kwestii będą miały jakiekolwiek wątpliwości, będą mogły wezwać taką osobę do osobistego złożenia wyjaśnień. Gdy ta będzie się wykręcała, to wypłata świadczenia będzie wstrzymana.

Portal Samorządowy