Posiadasz obywatelstwo Polskie, masz pełną zdolność do czynności prawnych, nie byleś karany, znasz język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania pracy i spełniasz jeden z poniższych warunków pozwalających wykonywać obowiązki księgowego? Może to praca właśnie dla Ciebie! Dyrektor Andrzej Jędrzejewski ogłasza nabór na to stanowisko. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić!