Do 31 marca 2017 roku Rada Miejska w Wolinie podejmie ostateczną decyzję w sprawie dostosowania sieci szkół do obecnych kryteriów ustawowych. Czy w Wolinie będą zwalniani nauczyciele? W jaki sposób zostaną zlikwidowane gimnazja? Jakie będą koszty tego procesu? – z tymi pytaniami zwróciliśmy się do burmistrza Eugeniusza Jasiewicza.

– W sprawie zatrudniania nauczycieli gimnazjów i pracowników niepedagogicznych wypowiemy się po przedstawieniu przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych szkół, na co mają czas do 30 kwietnia 2017 roku. Co do sposobu likwidacji gimnazjów, trwa dyskusja nad różnymi rozwiązaniami, ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Zostanie ona wypracowana przez służby Urzędu oraz Radę Miejską – poinformował Eugeniusz Jasiewicz.

Burmistrz nie potrafi oszacować jakie będą koszty reformy oświaty w gminie Wolin.