DSC07425

Z dniem 15 listopada wprowadzamy nowe zasady obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów, w zakresie organizacji kolejki do referatu – informuje starosta Józef Malec. Nad wejściem do sali rejestracji pojazdów pojawią się informatory wskazujące gotowość stanowiska do obsługi. 

– Podświetlony informator oznacza, iż określone stanowisko jest wolne i gotowe do obsługi, wygaszony z kolei informuje o braku takiej gotowości. Tak więc drodzy Państwo uprzejmie prosimy o podchodzenie do gotowego do obsługi stanowiska, oznaczonego podświetlonym informatorem – instruuje Starosta.

To jednak nie wszystko. Pojawi się także nowe, testowane rozwiązanie w postaci stanowiska o nazwie „Szybka obsługa”. Polega ono na załatwianiu spraw, określanych jako „szybkie”, niepodlegające opłatom, których jednorazowy czas obsługi nie powinien przekraczać 10 minut. Będą w niej obsługiwane osoby, które będą chciały załatwić wydanie dowodu rejestracyjnego, zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym m.in.: GAZ, HAK, TAXI, L, VAT.

Mamy nadzieję, iż wprowadzone rozwiązania usprawnią obsługę spraw prowadzonych w Referacie Rejestracji Pojazdów – stwierdza starosta Józef Malec.