21 września 2017 roku miało miejsce posiedzenie Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju. Podczas spotkania zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikat Zielonej Flagi oraz Lokalnego Centrum Aktywności ekologicznej za rok szkolny 2016/17.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy po raz kolejny otrzymała międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”. Certyfikat przyznano na okres 3 lat. To wyróżnienie potwierdza wyjątkowe zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne.

Aby zdobyć certyfikat „Zielonej Flagi” szkoła musiała spełnić tzw. siedem kroków. Należało stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać grupę uczniów, która będzie realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzony był audyt, który miał wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu działań. Przez cały czas realizacji projektu szkoła jest monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.

Decyzją Kapituły przyznano:

  • 37 certyfikatów Zielonej Flagi na okres 3 lat
  • 43 certyfikaty Zielonej Flagi na okres 1 roku
  • 13 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przyznanych na okres 1 roku

Iwona Samołyk
Alicja Grzywaczewska
SP-2 Wapnica