Budżet obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminny Golczewo, o przeznaczeniu, której decydują bezpośrednio Mieszkańcy Gminy. Procedura rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu.

Następnie Zespół Oceniający, składający się z wyznaczonej liczby osób, dokonuje analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Wybieranych jest 5 projektów, które poddawane są ocenie mieszkańców poprzez głosowanie. W ten sposób Mieszkańcy Gminy wyrażą opinię społeczną w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2018 roku.

Jak przebiegać będzie procedura w ramach realizacji budżetu obywatelskiego?

1.    Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018  w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Formularz można także wysłać pocztą elektroniczną. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym .
2.    Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową, będą dokonywały analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów.
3.    Zespół Oceniający będzie rekomendował 5 projektów przeznaczonych do dalszych konsultacji z mieszkańcami Gminy Golczewo.
4.    Dalszy krok to GŁOSOWANIE mieszkańców!
5.    Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z  zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018.
Informacje i formularze są dostępne na stronie internetowej www.golczewo.pl oraz u sołtysów Gminy Golczewo.
Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2018:
– 28.09-13.10.2017 r. – zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
– 28.09-09.10.2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach Zespołu Oceniającego
-16.10-27.10.2017 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Oceniający
– 02-17.11.2017 r. – głosowanie mieszkańców
– publiczna prezentacja wyników głosowania – niezwłocznie po podliczeniu głosów, jednak nie później niż do 8 grudnia 2017 r.

Zachęcamy Mieszkańców do czynnego udziału w budowaniu budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018!
Formularz zgłoszeniowy
Zespół Oceniający
Karta do głosowania
Zarządzenie nr 73/2017

UM w Golczewie