Golczewo

Do dnia 31 marca br. można składać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo”. To wyróżnienie ma na celu uhonorowanie obywateli i instytucji, które swoimi osiągnięciami znacząco przysłużyły się golczewskiemu samorządowi. Wyróżnienie podejmowane jest na wniosek burmistrza.

Elementem decyzji burmistrza jest opinia Kapituły Honorowej. W jej skład wchodzą Andrzej Danieluk, Roman Dorniak, przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej oraz dotychczasowi laureaci tj.: pan Józef Statkiewicz, pan Janusz Piotr Domański, pan Jan Bartniczuk, pan Józef Grzeszczyk i pani Aleksandra Gładysz.

dab

Tytuł można otrzymać tylko jednokrotnie. Z wnioskiem o nadanie może wystąpić burmistrz, organizacje oraz stowarzyszenia posiadające zdolność prawną, działające na terenie gminy Golczewo oraz grupa co najmniej 20 osób zamieszkujących na terenie gminy. Oprócz tytułu osoby wyróżnionej, nagrodą jest statuetka w kształcie dębu. Osobie wyróżnionej przysługuje prawo posadzenia dębu na terenie wskazanym przez burmistrza.

UM w Golczewie