soltys_roku

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”. Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016 ” mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.
Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej cały rok 2015. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2015.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa  i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin z dopiskiem „Sołtys Roku 2016”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela  pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa – Paulina Makatun-Hałas, pod nr tel. 91-44-10-233, email: pmakatun@wzp.pl

Pobierz: Regulamin konkursu    –   Karta zgłoszeniowa