Wójt Gminy Świerzno informuje, że Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów do uhonorowania statuetką „Szmaragd Ziemi Świerznowskiej”. Zgłoszenia można dokonywać do 30 marca 2018 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świerzno”mogą występować:

  • Wójt Gminy Świerzno;
  • organizacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz inny podmiot – działające na terenie Gminy Świerzno;
  • grupa co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno, posiadających czynne i bierne prawa wyborcze.

W roku ubiegłym statuetkę „Szmaragd Ziemi Świerznowskiej” otrzymał Pan Andrzej Łoś ze Świerzna. Szczegółowe informacje i wnioski o nadanie tytułu znajdują się sekretariacie Urzędu Gminy w Świerznie lub w poniżej załączonych plikach.

* Wniosek do pobrania [pobierz]
* Lista popierających [pobierz]