15 maja br. została opublikowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz zostały wybrane do dofinansowania. Wśród 14 wybranych wniosków 8 pozycję zajmuje Gmina Golczewo reprezentowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie. Wysokość dofinansowania wynosi 885 513,91 zł, całkowita wartość projektu to 983 904,35 zł.

Przygotowania do złożenia wniosku rozpoczęto wiele miesięcy wcześniej. W drodze konkursu został wybrany partner  do aplikowania i realizacji projektu tj. firma CORRECT EDUCATION Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W trakcie prowadzonych rozmów przez dyrektora ZSP Golczewo Aldonę Kaczmarek doprecyzowane zostały warunki współpracy i podział obowiązków w ramach realizacji projektu wspólnie z Partnerem.

Sam projekt ma na celu poprawę jakości nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Już od dziś pracownicy ZSP w Golczewie rozpoczyną przygotowania do realizacji projektu, który rozpocznie się z dniem 1 września 2017.