213-18755

W związku z okresem jesienno-zimowym, a tym samym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie ze wzorem z lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim oraz jednostki jej podległe podjęły działania związane z problematyką osób bezdomnych, którym należy udzielić pomocy lub informacji, gdzie taką pomoc otrzymają.

W trakcie obchodu dzielnicowi we współpracy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, dokonywali kontroli miejsc, w których przebywać mogą osoby bezdomne, którym oferowano pomoc, a ponad to udzielali informacji o możliwościach uzyskania ogólnie pojętego wsparcia.

213-18756

Akcje tego typu są i będą przeprowadzane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób bezdomnych.

Rzecznik KPP Policji w Kamieniu Pomorskim