Na zasłużoną emeryturę z końcem listopada odszedł Zbigniew Urbański, pracownik Urzędu Miejskiego w Golczewie. Zbigniew Urbański jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Nauk Społecznych, specjalność dziennikarstwo. Swoją pierwszą pracę rozpoczął w 1972 roku w Domu Kultury w Nowogardzie. W trakcie kariery zawodowej był m.in. publicystą w Głosie Szczecińskim. W golczewskim Urzędzie Miejskim pracował od 2007 roku na stanowisku inspektora ds. funduszy i zamówień publicznych.

Naszemu serdecznemu koledze dziękujemy za lata owocnej współpracy, za niebagatelną wiedzę i umiejętność jej przekazywania oraz za stoicki spokój, którym nas zarażał. Burmistrz Golczewa oraz pracownicy tut. Urzędu życzą panu Zbyszkowi by na emeryturze zrealizował wszystkie skryte marzenia i plany.

UM w Golczewie