SONY DSC

Już po raz ósmy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk”, działający przy Gimnazjum Publicznym „Pomerania”, zorganizował zawody pożarniczo- sportowe. Impreza ta odbywa się zawsze we wrześniu i jednym z podstawowych jej zadań jest integrowanie młodzieży gimnazjalnej. Chodzi nam o to, aby nowi uczniowie naszego gimnazjum mogli się lepiej poznać ze starszymi kolegami, uczestnicząc we wspólnej zabawie z elementami rywalizacji sportowej. Od kilku lat zawody te mają charakter międzynarodowy.

W ubiegłym roku do rywalizacji włączyli się uczniowie z Ukrainy, w tym roku młodzież z Warneuchen, uczestnicy wymiany międzynarodowej w ramach projektu „Przez muzykę do przyjaźni” przy wsparciu udzielonym przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W zawodach wzięło udział 18 drużyn czteroosobowych. Zadaniem każdej drużyny było pokonanie toru przeszkód, rozłożenie linii pożarniczej i „ugaszenie pożaru” w możliwie najkrótszym czasie. Wygrał zespół w składzie: Julia Sadowska, Weronika Stasiak, Iga Jarecka – Pociask i Chantal Matisiak /43,48 s/, drugie miejsce zajęli pierwszoklasiści: Gabriela Kruczek, Wiktoria Ciszewska, Michał Kokolus i Aleksander Nowakowski /49,11 s/ trzecie drużyna w składzie: Aleksandra Zalasik, Zuzanna Łukasiewicz, Konrad Seniowski i Lucas Bernau. Organizatorzy uhonorowali drużyny z Werneuchen i „Pomeranii” pamiątkowymi pucharami, które ze strony niemieckiej odebrała pani Heike Kurek, a ze strony polskiej pani dyrektor Monika Hołdyńska.

SONY DSC

Tradycyjnie, po zmaganiach gimnazjalistów do rywalizacji przystąpili strażacy, którzy walczyli o puchar prezesa LUKS „Bałtyk” . Bezkonkurencyjny, po raz kolejny, okazał się Krzysztof Wilczyński /Wojskowa Straż Pożarna/ -29,15 s przed Krystianem Skuza /OSP Dziwnów/ – 35,90 s i Piotrem Roczniakiem /OSP Dziwnów/ – 37,23 s.

Organizatorzy serdecznie dziękują strażakom z Jednostki Wojskowej 5018 i Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziwnowa oraz pracownikom GP „Pomerania” za współpracę i pomoc w zorganizowaniu zawodów.

LUKS „Bałtyk”