Sadzenie odbywa się w miejscowości Chomino. Wynagrodzenie akordowo-zadaniowe: ok. 150 zł dniówka na osobę!
Tel. kontaktowy 501517490.

Możliwa dłuższa współpraca!