Zatrudnie Pania do plewienia zielska. Kamien Pomorski Osiedle Chopina tel.  516 856 290