Rada Miejska w Dziwnowie niejednomyślnie zdecydowała przeznaczyć dodatkowe 100 tysięcy złotych na przebudowę ulic Kamieńskiej oraz Zaułek w Dziwnówku. Jak informowaliśmy tydzień temu, wcześniej na sesji zwołanej z naruszeniem gminnego statutu, radni zdecydowali o przeznaczeniu 600 tysięcy na ten sam cel. Stanowiska w sprawie podjętej na 39. sesji uchwały, wciąż nie zajął wojewoda.

W ocenie dziwnowskich samorządowców, żadnych nieprawidłowości w przeznaczeniu dodatkowych środków na inwestycję nie ma. Wszystko przez koszty niekwalifikowane, które nie ujęto w pierwotnym wniosku o dofinansowanie przebudowy oraz nieustannie rosnące ceny materiałów budowlanych.

Dlaczego oferty są większe w postępowaniu? Dlatego, że zwiększyliśmy zakres inwestycji od kwoty którą planowaliśmy w budżecie. Wszystko po to, aby miało to ręce i nogi – tłumaczył zastępca Burmistrza Dziwnowa.

Co ciekawe, jak dostrzegł przewodniczący Rady Miejskiej, przez 24 dni od ogłoszenia pierwszego i drugiego przetargu oferty wykonawców wzrosły odpowiednio o 60 i 80 tysięcy, w stosunku do pierwszego postępowania.

Liczyłem na to, że gramy w otwarte karty. Po pierwszym przetargu konkurencja wiedziała jakie dała ceny, uważałem że cena będzie niższa. Okazało się, że jest ona wyższa. Obawiam się, że gdyby doszło do trzeciego przetargu byłaby ona jeszcze wyższa albo wykonawcy uzyskają nowe zamówienie i wcale nie wystartują. Przypomnę, że program schetynówek musi być rozstrzygnięty do końca marca. Generalnie różnica wynika z tego, że jak się rozmawia z hurtownikami, to oni zapowiadają nawet 20% wzrost ceny materiałów budowlanych. Jak ostatecznie będzie, trudno to przewidzieć – stwierdził Grzegorz Jóźwiak.

Kwota jest wyższa, od zaoferowanej w przetargu przez firmę PUBiL Ekol, gdyż jak poinformował Burmistrz Dziwnowa, musi ona pokryć także koszty inspektora nadzoru budowlanego. W trakcie sesji nie odniesiono się do zarzutu, że poprzednie posiedzenie Rady zostało zwołane z naruszeniem jednego z zapisów statutu uchwalonego 24 stycznia 2014 r. zgodnie z którym „informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady i jej komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w sołectwach na terenie Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).”.

Za przeznaczeniem dodatkowych środków głosowało 9 radnych. Od głosu wstrzymał się przewodniczący Piotr Sokół.