Burmistrz Grzegorz Jóźwiak rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie. Do konkursu mogła przystąpić osoba, spełniająca wymagania z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Wyłonionym przez Komisję Konkursową 19 kwietnia kandydatem została pani Monika Hołdyńska.