Nie wiadomo kto miał na celu zdyskredytowanie dyrektor Szkoły Podstawowej w Stuchowie. Na początku grudnia informowaliśmy o piśmie Łukasza Sobkowiaka skierowanym do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Sprawa po odczytaniu na sesji trafiła pod obrady Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Świerzno. Pomimo, że skarżący faktycznie nie istnieje, komisja dziś (19.12) musiała rozpatrzyć temat. Radni nie dopatrzyli się nieprawidłowości ani przy zatrudnieniu ani przy szykanowaniu jakichkolwiek poglądów politycznych. 

Konto osoby, która zgłosiła rzekome nieprawidłowości jest nieaktywne. Skarga została uznana za bezzasadną, gdyż kierownikiem administracyjnym jest osoba nie będąca dyrektorem a sprawująca pieczę nad konserwatorem. Nie można więc mówić tu o złamaniu prawa – poinformowała Bogusława Putyrska z Urzędu Gminy Świerzno.

Wygląda na to, że ktoś przesyłając informację z anonimowego konta mailowego, dotyczącą rzekomej dyskryminacji poglądów politycznych przez dyrektor Cieślikiewicz jak przysporzyć jej problemów w Kuratorium Oświaty. Tym bowiem zarządza osoba nominowana z nadania Prawa i Sprawidliwości. Zarzuty skarżącego nie potwierdziły się.

Skarga jest skargą i musiała zostać rozpatrzona. Staraliśmy się zaprosić pana Sobkowiaka, ale taka osoba najzwyczajniej nie istnieje – tłumaczy wójt Krzysztof Atras.