Uzdrowisko

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. informuje, że 6 bm. odbyło się spotkanie Zarządu z pracownikami  spółki celu zaprezentowania efektów kilkumiesięcznych prac analitycznych dotyczących obecnej sytuacji firmy oraz możliwości jej funkcjonowania i rozwoju w kolejnych latach.

Najbliższa przyszłość Uzdrowiska Kamień Pomorski, w obliczu rosnących wymagań rynku głównie odnośnie standardów warunków zakwaterowania, wiąże się kolejnymi inwestycjami. Środki na ich przeprowadzanie spółka musi wygospodarować sama, dlatego konieczna jest m.in. zmiana struktury usług, aby stały się bardziej rentowne. Do nich musi być dostosowana struktura całej firmy i to na wszystkich jej szczeblach.

Uzdrowisko Kamień Pomorski czeka więc reorganizacja, która, co jest nieuniknione, pociągnie za sobą także zmiany w zatrudnieniu. Nie będą to jednak zwolnienia grupowe, lecz korekta ponadnormatywnego stanu zatrudnienia, wywodzącego się z minionych lat, a nie przystającego do obecnych realiów, a tym bardziej planów spółki związanych także z dalszą modernizacją i automatyzacją pracy oraz rozwojem informatycznej obsługi procesów medycznych. Tam gdzie to możliwe, pracownicy będą przekwalifikowani do pracy na innych stanowiskach. Przewidywane zwolnienia nie mają charakteru wskaźnikowego – każdy przypadek osobowy jest analizowany wnikliwie i brana jest tu pod uwagę także ocena jakości wykonywanej dotąd pracy. Spółka zamierza osiągnąć w ten sposób wyższą efektywność pracy, a także nowe jej standardy niezbędne do wdrożenia i zrealizowania programu zmiany struktury usług oraz skutecznego działania na rynku świadczeń medycznych i uzdrowiskowych.

W ramach przyjętego programu spółka pozbędzie się także aktywów niepracujących, to jest przede wszystkim wielu budynków, które nie są wykorzystywane do wypracowywania zysków, a wymagają opłat podatkowych od nieruchomości.

Wszystko to służy jednemu celowi: obniżeniu kosztów funkcjonowania spółki. Pozwoli to na wypracowanie środków potrzebnych do stopniowej modernizacji rozsypującej się – w dosłownym słowa znaczeniu – infrastruktury UKP. Mieszko wymaga kapitalnego remontu od piwnic do strychu, którego koszt to 25 mln. zł. Dąbrówka, jeśli ma wrócić do służby w barwach uzdrowiska, wymaga nakładów w wysokości kilkuset tysięcy. To samo dotyczy budynku Chrobry. Przygotowanie pełnego pakietu usług komercyjnych, które są podstawą działalności spółki to także dodatkowe wydatki na sprzęt medyczny i terapeutyczny, szacowane obecnie na setki tysięcy złotych. W ciągu minionych miesięcy przygotowano nowe usługi, które obecnie są przedmiotem negocjacji z potencjalnymi kontrahentami ze Szwecji i Niemiec. Ich przedstawiciele w najbliższych tygodniach będą wizytować Kamień Pomorski, aby przekonać się o standardach usług uzdrowiska i zapleczu turystycznym miasta. Wynik rozmów będzie stanowił o ostatecznym powodzeniu nowego rozdania biznesowego UKP na polskim rynku usług uzdrowiskowych

Taki program na najbliższą przyszłość Zarząd Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. zarekomendował właścicielowi – Bankowi BPS w Warszawie. Uzyskał on akceptację, co jest równoznaczne z gwarancją dalszego bytu największego wciąż pracodawcy w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Spółki Uzdrowisko Kamień Pomorski