hol

Zarząd Powiatu pod kierownictwem Józefa Malca nie ma litości dla kierowców. Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. Zgodnie z projektem uchwały zaplanowano, że stawki zostaną ustanowione na maksymalnym poziomie we wszystkich wymienionych przypadkach.

Clipboard01

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych to zadanie własne powiatu. Pojazd jest usuwany na koszt właściciela w określonych przypadkach. Gdy zostanie zaparkowany w miejscu zabronionym i zagraża bezpieczeństwu lub gdy kierowca nie okaże obowiązkowego dokumentu ubezpieczenia pojazdu. Odholowanie grozi za parkowanie na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej przez wszystkich nie mających do tego uprawnienia. Ponadto pojazd może być usunięty na koszt właściciela, gdy pojazdem tym kieruje osoba nietrzeźwa lub nie posiadająca przy sobie prawa jazdy.

Clipboard02

Rada powiatu biorąc pod uwagę sprawną realizację wyznaczonych zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów uchwala corocznie wysokość opłat. Minister finansów ustala maksymalną wysokość kwot, których rada nie może przekroczyć. Zarząd Powiatu zaplanował iż w powiecie kamieńskim będą obowiązywać stawki na maksymalnym poziomie.

Dodatkowo Rada Powiatu ustali stawki kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu lub jeszcze przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania. Zarząd proponuje, by było to 80 % stawek za usuwanie pojazdów.