Burmistrz Wolina zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z zakresu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Spotkanie skierowane jest do właścicieli gospodarstw domowych, organizacji pozarządowych oraz właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy wdrażają lub planują wdrożenie inwestycji ukierunkowanych na optymalizację zużycia energii w budynkach.

Doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Przerwa, przedstawi możliwości wsparcia na działania w odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła. Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia będą mogły poznać szczegóły dofinansowań, doboru mocy instalacji odnawialnych źródeł energii, ich montażu czy też analizy rentowności.

Możliwość wsparcia finansowego powyższych przedsięwzięć możliwa będzie zarówno ze środków krajowych (mikropożyczki WFOSiGW) jak również ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020). Termin i miejsce spotkań : 6 kwietnia 2017 roku w Dworku w Wolinie

14:00 – 15:30 właściciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

16:00 – 18:00 właściciele gospodarstw domowych

Odważ się sięgnąć po fundusze europejskie. Przyjdź na spotkanie informacyjne.