kolonie

Trwają zapisy dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie zimowe. Organizatorem wypoczynku jest Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim. Zajęcia będą odbywały się w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi przy ulicy Wolińskiej 9 w Kamieniu Pomorskim.

Turnus „Kosmiczna podróż” – 13-24 lutego 2017 roku

W trakcie wypoczynku organizator zapewnia:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • profesjonalną opiekę medyczną,
  • urozmaicone zajęcia dla wszystkich grup wiekowych dzieci,
  • zabawy ruchowe,
  • zajęcia sportowe,
  • warsztaty plastyczne,
  • wycieczki piesze i autokarowe,
  • materiały dla każdego uczestnika turnusu,
  • posiłek – dwudaniowy obiad.

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:45.
Całkowity koszt pobytu dziecka (dziesięć dni) wynosi 250 złotych.
Dodatkowe informacje (oraz zapisy) do uzyskania pod numerem telefonu 605 179 233.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na konto Gminy Kamień Pomorskim w Banku Spółdzielczym w Wolinie nr konta: 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010.

UM w Kamieniu Pomorskim