Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Burmistrz Golczewa jest obowiązany określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

Informacja o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria została zawarta w pliku obok:==> Rekrutacja_burmistrz_inf2017.doc

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego zostało określone zarządzeniem nr 28/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 13 kwietnia 2017 r. (dostęp do treści zarządzenia i załączników do niego po wybraniu linku ==> ZB_rekrutacja_terminy,

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania do Przedszkola Publicznego im. „Źródełko” w Golczewie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej zostały określone w uchwale nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r. (dostęp do treści uchwały po wybraniu linku ==> P_uchwala).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r. (dostęp do treści uchwały po wybraniu linku ==> KL1_SP_uchwala)

UM w Golczewie