Dyrektor Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie ogłasza rekrutację dzieci na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja będzie prowadzona od 1 do 31 marca 2017 roku.

Wnioski o przyjęcie dziecka udostępnione są w biurze przedszkola i na stronie www.przedszkole.dziwnow.pl. Wypełnione wnioski należy składać do dyrektora przedszkola. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola wraz z załącznikami do wglądu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce – dokumenty