jarszewo

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarszewie zawiadamia, że do końca kwietnia będą trwały zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego (od 4 roku życia), klasy „0” i klasy I. Wszystkich rodziców chętnych zapisać dziecko do naszej placówki zapraszam do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Należy mieć ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego, numer PESEL dziecka. W szkole wypełnia się Kartę Informacyjną Dziecka. Szkoła zapewnia możliwość zrobienia ksero dowodu.

SZKOŁA OFERUJE:
Zajęcia oddziału przedszkolnego i klasy „0” w dużej, nowej, przestronnej sali
Zajęcia logopedyczne 4 razy w tygodniu
Nauka języka angielskiego 4 razy w tygodniu
Śniadania i obiady przygotowywane w funkcjonującej w szkole nowoczesnej kuchni
Pobyt dziecka w szkole od godziny 6.45 do 16.30. W tych godzinach będzie funkcjonowała świetlica szkolna
Wokół szkoły dużo zieleni z nowoczesnym placem zabaw
Miłą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą bezpieczeństwu dziecka w szkole
Spotkania integrujące rodziców i dzieci z pracownikami szkoły (wspólne ogniska, warsztaty dla rodziców)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!