Przez blisko godzinę spierali się radni powiatowi na temat wyremontowania problematycznego odcinka drogi do Śniatowa (gm. Kamień Pomorski). Droga należąca do powiatu od dłuższego czasu stanowi nie lada problem dla Mieszkańców. Przy odrobinie mocniejszych opadów staje się ona bowiem nieprzejezdna. Ostatecznie zamiast wydatkować 50 tys. złotych na remont, na wniosek radnego Sebastiana Mamzera zlecono wykonanie kolejnego kosztorysu. 

Zamiast jak najprędzej rozwiązać problem mieszkańców, radni spierali się o sposób wykonania przepustu, czy rodzaj potrzebnych materiałów do udrożnienia rowów. Było o spółkach wodnych, szerokościach rury która powinna zostać tam zastosowana, układaniu płyt betonowych a na końcu o wykonaniu nowego kosztorysu.

Mamy do czynienia z problemem skomplikowanym, lecz wiemy dokładnie co należy zrobić. Dziś wiemy, że przepust ma załamania, na chwilę obecną był również zły stan rowu po jednej stronie z drogi. W przyszłości przydałoby się to podnieść całą drogę – tłumaczył wicestarosta Marek Matys.

Bo choć pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych zdiagnozowali problem i jak zapewniał Józef Malec przedstawili członkom Zarządu Powiatu jak należy wykonać prace, to radni zdecydowali się jeszcze wstrzymać z ostateczną decyzją. Starosta prosił o przeznaczenie 50 tysięcy złotych na wykonanie naprawy, jednak większość na wniosek Sebastiana Mamzera zdecydowała się o zmniejszeniu puli środków i zleceniu wykonania kolejnego kosztorysu.